Laturi Energiatesti

Elämä töissä ja vapaa-ajalla on helpompaa ja hauskempaa energisenä.

Energiatesti on patentoitu ja palkittu hyvinvoinnin mittari työyhteisöille.

Testi sisältää hyvinvointikysymyksiä, kehon mittauksia ja kevyen kuntotestin. Energiatestin tuloksena jokainen osallistuja saa Energiaindeksin, joka kertoo kauanko kukin jaksaa energisesti tehdä töitä, harrastaa ja nauttia vapaa-ajasta. Henkilökohtainen palaute kertoo plussat ja miinukset tämänhetkisessä voinnissa ja antaa vinkkejä parempaan jaksamiseen.

Kesto n. 60 min / 10 henkilöä

Hinta 59 € / henkilö (sis. alv)


Energiatesti ei ole kuntotesti, vaan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja jaksamisen kartoitus. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa henkilöstöstä osallistumaan testiin ja sen kautta motivoida heitä terveellisempiin elämäntapoihin. Mitä sinä tekisit, jos saisit tunnin lisää aktiivista, energistä aikaa omaan päivääsi? Entä mitä tapahtuisi, jos koko tiimille kävisi samoin?

Energiatesti antaa tietoa terveydentilasta, kehon suorituskyvystä ja siten koko energiatasosta. Testissä käytettävät kuntoluokitukset sekä Energiaindeksin laskentamalli perustuvat laajaan kansainväliseen tiedeaineistoon. Osatestit on valittu siten, että ne on helppoja toteuttaa ja luotettavia eri terveysriskien ennustamisen kannalta. Energiatesti koostuu kolmesta osaalueesta, eli fyysisen toimintakyvyn mittauksista, hyvinvointikysymyksistä sekä biometrisistä mittauksista (esim. mitataan oma vyötärönympärys).

Energiatesti on joustava ja tarjoaa erilaisia toteutusmahdollisuuksia verkkopalvelussa tehtävästä testistä ohjaajan paikan päällä vetämään testiin asti. Tässä dokumentissa keskitytään ohjattuun testiin. Energiatestillä on mahdollista kartoittaa isonkin yrityksen henkilöstö nopeasti ja tehokkaasti. Hyvinvoivalla henkilöstöllä on selvästi vähemmän sairauspoissaoloja ja enemmän energiaa sekä työssä että vapaalla. Hyvinvoiva henkilöstö on työnantajan näkyvä käyntikortti maailmalla. Tiedätkö, miten henkilöstösi voi?


MIKSI KANNATTAA VALITA JUURI ENERGIATESTI?

1. HELPPOUS

Energiatesti toteutetaan paikan päällä, eli ohjaaja tulee yrityksen toimipisteeseen ennalta sovittuna ajankohtana. Yrityksen edustajan kanssa sovitaan ajankohdat, jonka jälkeen jokainen työntekijä voi varata itselleen ajan Energiatestipalvelusta.

Lähetämme jokaiselle oman henkilökohtaisen kutsulinkin, jonka kautta osallistuja voi valita parhaiten sopivan ajan. Aikaa menee noin tunti kymmenen hengen ryhmällä ja ryhmiä voi olla useita päivän aikana. Osallistujan tarvitsee vain tulla oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Työnantajan tehtävänä on löytää sopiva tila ja informoida henkilökuntaa. Hoidamme kaiken muun, helppoa vai mitä?

Energiatesti tehdään sujuvasti työpäivän aikana ja työpaikalla. Tarvitaan vain rauhallinen soppi, johon mahtuu levittämään kymmenkunta jumppamattoa. Tilaksi sopii esimerkiksi neuvotteluhuone tai vastaava. Mitään työläitä erityisjärjestelyjä tai välineiden hankkimista ei tarvita. Energiatestiin ei tarvitse tuoda omia varusteita. Ohjaaja tuo mukanaan sykemittarit, jumppamatot ja mittanauhat - siis kaikki testissä tarvittavat välineet. Testiin voi tehdä omissa rennoissa työvaatteissa, eikä testin aikana tule hiki. Testi tehdään mahdollisimman sujuvasti työn lomassa, työpäivän aikana, siis silloin kun sinulle ja työyhteisöllesi sopii.

Ohjaaja huolehtii ennakkovalmisteluista sekä neuvoo, auttaa ja kannustaa. Hän varmistaa, että testin osa-alueet tulee tehtyä oikein ja kirjaa osallistujien tulokset ja mittaukset Energiapalveluun. Testin jälkeen ohjaaja auttaa tulkitsemaan saadut tulokset ja antaa vinkkejä, miten tuloksia voidaan parantaa. Ohjaaja huolehtii siis kaikesta testiin liittyvästä, sinun ja henkilöstösi tarvitsee vain osallistua.

2. KUSTANNUSTEHOKKUUS

Energiatestin tekeminen kestää reilun tunnin ja kerralla testiin voi osallistua noin 10 henkilöä. Testi on nopea tehdä ja kuitenkin hyvin kattava antaakseen kuvan kokonaistilanteesta. Testi voidaan tehdä siellä missä henkilöstökin on, joten kynnys osallistumiseen on matala.

Energiatestillä testataan koko henkilöstö nopeasti ja tehokkaasti. Energiatesti tehdään ryhmissä, ryhmiä voi olla useita saman päivän aikana tai ne voidaan jakaa eri päiville, mahdollisimman sujuvasti. Ryhmän tuki on tärkeää ja on mukavampi tehdä yhdessä kuin yksin.

Mitä paremmin informoitu, sen parempi osallistumisprosentti. On tärkeää kertoa henkilöstölle mitä testataan, miksi testataan ja mitä hyötyä testaamisesta ylipäätään on. Energiatesti on matalankynnyksen testi ”tule sellaisena kuin olet”, eikä se vaadi erityisosaamista. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että kaikki tietävät -mikä on paras tapa levittää tietoa juuri teidän yrityksessänne?

Tietysti yrityksen johto voi näyttää hyvää esimerkkiä osallistumalla testiin itsekin. Paras esimerkki Energiatestistä on osallistuminen, tekemällä testin ymmärtää sen merkityksen oikealla tavalla. Kyse on yhdessä tekemisestä, yhteisestä projektista, jonka tavoitteena on parempi hyvinvointi ja jaksaminen. Mukava yhteinen tekeminen tuo tauon arkiseen aherrukseen ja kehittää myös yhteishenkeä.

3. TULOKSET HETI

Energiatestin mittaustulokset syötetään Energiatestipalveluun heti testin jälkeen. Jokainen testiin osallistuja saa henkilökohtaisen testiraportin. Tulosten tulkinta käydään läpi ohjaajan kanssa paikan päällä.

Tulokset kertovat kokonaistilanteen omasta hyvinvoinnista visuaalisesti ja selkeästi. Jokainen osallistuja näkee omat vahvuutensa ja heikommin menneet osaalueet ja pystyy valitsemaan, mihin kannattaa kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.

Tiesitkö, millainen riskitekijä on jo pelkästään kasvanut vyötärönympärys?

Energiatestin kokonaistulos esitetään Energiaindeksinä. Energiaindeksi kertoo ajan, jonka ihminen jaksaa tehdä töitä, harrastaa vapaa-ajalla tai puuhailla kotona päivän aikana. Energiaindeksi ilmoitetaan tunteina ja minuutteina, maksimi tulos on 16 tuntia. Energiaindeksi on kokonaisuus, joka lasketaan työn fyysisyyden, hyvinvointikysymysten, fyysisen toimintakyvyn sekä kehon mittausten perusteella.

Yritystasolla saadaan yhteenveto eli Yritysraportti koko työyhteisön hyvinvoinnista ja jaksamisesta heti testien jälkeen, mutta yritys ei saa missään vaiheessa käyttöön yksittäisen henkilön testituloksia. Jokaisen osallistujan henkilökohtainen raportti on tarkoitettu vain omaan käyttöön.

4. KOHDENTAMINEN

Riskiryhmien ja osa-alueiden tunnistaminen mahdollistaa erilaisten toimenpiteiden kohdentamisen. Tuloksista voidaan poimia esiin ryhmät, joilla on parannettavaa esim. stressitasossa, verenpaineessa tai vaikka keskimääräistä heikompi kunto. Riskiryhmien tunnistaminen helpottaa tilanteeseen puuttumista ajoissa.

Ennakoivan työhyvinvoinnin investointien kohdentaminen on tärkeää, kuten myös tulosten seuranta ja osoittaminen. Ilman seurantaa ja mittaamista on mahdoton tietää, onko suunta oikea tai saatiinko muutosta aikaiseksi ollenkaan.

Työnantaja voi halutessaan kannustaa riskiryhmiä parempaan hyvinvointiin, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden taukojumppaan tai pieneen happihyppelyyn työpäivän lomassa. Miksi tyytyä aina kahviin ja pullaan, kun terveellisempiä vaihtoehtojakin on? Riskiryhmien tavoittaminen tapahtuu Energiatestin järjestäjien kautta.

Hyvä vaihtoehto on myös erilaiset kannustimet, esim. työnantajan tarjoama liikuntaseteli tai muutama ravitsemusterapeutin ohjaustunti. Kohdentaminen ei ole pelkästään negatiivista, vaan samalla tavalla voidaan nostaa esiin ryhmä, joka on suorittanut testin erinomaisin tuloksin tai parantanut tuloksiaan eniten verrattuna aiempaan testiin. Työnantaja voi tarjota haluamansa palkkion omaan hyvinvointiin panostamisesta.

5. JATKUVUUS

Energiatestin avulla työhyvinvoinnin seuranta onnistuu erinomaisesti. Testi voidaan uusia sopivan ajan kuluttua ja testin tulokset ovat suoraan vertailukelpoisia keskenään. Tapahtunut muutos voidaan nähdä heti uuden testin jälkeen ja samalla arvioida onko kannustimet tai suoritetut toimenpiteet riittäviä.

Yhteistyökumppanimme, joita löytyy ympäri Suomea, varmistavat tuloksiin pääsemisen. Voimme suositella hyvinvointivalmentajaa tai personal trainer- palvelua, joka kohdistetaan suoraan valitulle ryhmälle. Tarvittaessa kohdistaminen tapahtuu ilman, että työnantaja saa edes tietää kenelle palvelua tarjotaan. Työnantaja saa tietää vain, kuinka monta henkilöä ryhmään kuuluu. Jokainen osallistuja voi harkita, haluaako tarttua tarjottuun mahdollisuuteen vai ei.

Energiatestin rooli on toimia herättäjänä, tilanteen kartoittajana, apurina ja mittarina. Paras lopputulos saadaan, kun testi uusitaan säännöllisin väliajoin. Tulokset ovat suoraan vertailukelpoisia keskenään ja tilanteen kehittyminen nähdään nopeasti. Testin tekeminen ei ole millään tavalla riippuvainen omasta kunnosta, tärkeintä on että, kaikki ovat mukana. Ja onhan se kiinnostavaa nähdä, miten nopeasti omat tulokset ovat parantuneet.

Ota yhteyttä
Takaisin palveluihin

Taukoliikunta